Uginuće ribe u reci Toplici

Uginuće ribe u reci Toplici

Inspekcija ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, obavila je vanredan inspekcijski nadzor zbog uginuća ribe u reci Toplici.

U subotu  29.septembra 2012. godine  izvršen je  pregled  dela Banjske reke  u dužini od oko 1,5 km i dela  vodotoka Toplice u dužini od oko 15 km gde je utvrđeno da je u delu reke Banjska iznad kruga fabrike „Simpo Šik „ mali vodostaj i izuzetno bistra voda.

Reka Banjska na ulivu u Toplicu ima  znatno veći vodostaj i voda izrazito sive boje.

U selu Pepeljevi  koje se nalazi 4 km od ušća Banjske voda je jako sive boje sa sporadičnim primercima uginule  ribe.

U selu Barlovu  udaljenom 11 km od ušća Banjske, voda je bila izuzetno crne boje sa velikom količinom pene i brojnije prisustvo uginule ribe po obodu toka.

Na lokaciji sela Točane oko 12-13 km od uliva Banjske bilo je   najbrojnije prisustvo uginule ribe zadržane  na obodu toka, ali i prisustvo žive ribe, jata mlađi  na samoj površini vode, voda izrazito crna i penušava.

U delu reke Toplica iznad uliva Banjske, voda je bistra i brojno je prisustvo žive ribe.

 Inspekcija je  registrovala promene vode koje dolaze sa ulivom Banjske reke.

 Pored navedenih pregledana je i lokacija neposredno ispod fabrike „Frigonais“ gde je uočen isticaj samo na ispustu sanitarne otpadne vode-bistra , dok je ispust iz postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda bio skoro suv.

Inspekcija je  naložila sakupljanje ribe na lokaciji Točane i Donje Točane kako bi se izbeglo dalje zagađenje usled raspadanja ribe.

Ribočuvari su u nedelju  30. septembra 2012. godine prikupili 205 kilograma uginule ribe, uglavnom riblje mlađi. Broj jedinki je veliki, uglanom autohtonih vrsta (potočna mrena, skobalj, klen). Prava količina je znatno veća, jer je deo odnela voda, a jednu količinu su raznele  ptice.

Zavod za javno zdravlje Niš izvršio je uzorkovanje  otpadnih voda, i po dobijanju rezultata preduzeće se zakonom predviđene mere.