Србија добила два нова заштићена подручја: Проглашена заштита ПИО „Столови“ и ПИО „Жељин“

priroda

Србија добила два нова заштићена подручја: Проглашена заштита ПИО „Столови“ и ПИО „Жељин“

Влада Републике Србије усвојила је данас Уредбе којима су проглашени ПИО „Столови“ и ПИО „Жељин“, као природна добра од регионалног, односно великог значаја, сврстана у ΙΙ категорију заштите.

Предео изузетних одлика „Столови”, који се налази у централном делу Србије на територији града Краљева, стављен је под заштиту како би се очували хидрографски феномени и два вегетацијска појаса – храстов и буков, са низом уметнутих и измењених екосистема. Посебан значај Пределу изузетних одлика даје присуство строго заштићених дивљих врста попут мрког медведа и видре, као и дивокозе, која је након неуспешног насељавања током 60-тих година прошлог века поново насељена на ову планину 2007. године. stoloviПовршина ПИО „Столови” износи 9.932,1 hа, од чега је I степеном обухваћено 15,2%, II степеном 31,0% и III степеном 53,8% укупне површине заштићеног подручја.

 

Предео изузетних одлика „Жељин“ позициониран је у централном делу Србије, на подручју града Краљева и општина Александровац и Рашка. Стављен је под заштиту како би се очувала хидрографска мрежа која је доста густа и чини је мноштво извора, река и потока, као и букове шуме у централном планинском делу и храстове шуме у нижем делу планине. ПИО „Жељинˮ представља и „Одабрана подручја за дневне лептире у Србијиˮ, а делови овог предела су и потенцијална подручја „NATURA 2000“ еколошке мреже.

 

Површина Предела изузетних одлика „Жељин” износи 6.379,09 hа, од чега је I степеном обухваћено 3,07%, II степеном 3,15% и III степеном 93,78% укупне површине заштићеног подручја.

stolovi

Након проглашења ПИО,,Столовиˮ и ПИО,,Жељинˮ површина под заштитом повећана је на 8% укупне површине територије Републике Србије, чиме је испуњен циљ дефинисан Акционим планом за спровођење Програма Владе и Акционим планом за спровођење Програма заштите природе Републике Србије за период од 2021-2023. године.