Састанак са представницима предузећа која се баве трговином лековитим биљем и шумским плодовима

Састанак са представницима предузећа која се баве трговином лековитим биљем и шумским плодовима

20141225_093010Министарство пољопривреде и заштите животне средине, организовало је састанак 25. 12 2014. године,  са представницима предузећа која се баве трговином лековитим биљем и шумским плодовима, како би се размотриле најефикасније процедуре издавања  дозвола за сакупљање, увоз и извоз врста под контролом коришћења и промета, ради  унапређења процеса њиховог издавања као и  ефикаснијег решавња проблема који су до сада дефинисани  у раду ових предузећа.

Састанак је водио в.д. помоћник Министра Слободан Ердељан, а присуствовали су представници Националне асоцијације воћара и повртара „Плодови Србије, као и  свих заинтересованих страна у пословима сакупљања, увоза и извоза строго заштићених и заштићених дивљих врста (представници Завода за заштиту природе, републичке инспекције МПЗЖС,  Управе царина,као и представници осталих надлежних институција које су укључене у процес издавања наведених дозвола). Размотрене су најефикасније процедуре издавања  дозвола, ради  унапређења процеса њиховог издавања као и  ефикаснијег решавња проблема који су до сада дефинисани  у раду ових предузећа.

Повод одржавња састанка била је  11. седница Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине,  одржана 9. децембра 2014. године, као и састанак одржан између представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине и представника Националне асоцијације воћара и повртара „Плодови Србије”, 12. 12. 2014.

Највише истицани проблеми: спорост у издавању дозвола, од момента подношења захтева до финалног издавања дозвола; плаћање надокнада за откуп заштићених врста унапред, без могућности преноса плаћене надокнаде; спорост добијања дозвола из других региона; остали административно технички проблеми који се јављају због непостојања електронске базе података, превазићи ће се поједностављењем  поступака и обједињавањем службе и запослених који обављају ове послове, на једном месту  . Од јануара ће бити отворена једна канцеларија у којој ће сваког момента моћи да се добију одговори у вези начина подношења захтева, процедура, проблема.

Присутни представници  похвалили су спремност и иницијативу  представника Министартва у решавању највећег дела захтева који су до сада упућени, истричући да је ово добар гест који показује професионалне и добре намере да се подрже предузећа која се баве пословима сакупљања, увоза и извоза врста под строгом контролом коришћења и промета.