Састанак Преговарачке групе 27

Састанак Преговарачке групе 27

20141223_130834''У новембу ове године делегација Србије, која је чинила Преговарачку групу, током пет дана представницима Европске комисије представла је стање апроксимације у следећим тематским областима: хоризонтално законодавство, квалитет ваздуха, управљање отпадом, квалитет вода, заштита природе, контрола индустријског загађења, хемикалије, заштита од буке, климатске промене, цивилна заштита.

Укупно је одржано 65 презентација, кроз које је детаљно објашњен национални правни систем у конкретним областима, статус имплементације, постојећи административни капацитети, основни недостаци, планови у погледу даље апроксимације'', истакла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине мр Стана Божовић на састанку учесника билатералног скрининга.

Делегацију Републике Србије су чинили експерти из релевантних сектора Министарства пољопривреде и заштите животне средине, укључујући и Дирекцију за воде, Управу за воде, Управу за ветерину и Управу за пољопривредно земљиште, Министарства здравља, Министарства унутрашњих послова, Министарства рударства и енергетике, Агенције за заштиту животне средине, Агенције за безбедност саобраћаја, Агенције за цивилно ваздухопловство, Канцеларије за Европске интеграције. Такође, у делегацији Србије била је и Тања Мишчевић, шеф Преговарачког тима.

20141223_130753Процена Европске комисије је да је делегација Републике Србије показала изузетно добро познавање правних тековина ЕУ, као и све информације које су достављене Европској комисији писаним путем и оне које су представљене током пет дана састанка оцењене су као добре и јасне.

''Веома је важно да у наредном периоду све институције и сви сектори схвате ове активности као приоритет, а ово се посебно односи на Дирекцију за воде, која је саставни део нашег министарства. Сектор вода је посебно критичан, што ће се видети и у извештају, и јако је важно да се што пре ојачају капацитети овог дела министарства, како би се људи који раде на усклађивању максимално посветили овим пословима'', нагласила је Божовић, додајући да су се током трајања скрининга издвојила два системска питања успостављање система финансирања животне средине и подизање административних капацитета у овој области.

У погледу система финансирања, неопходно је у што краћем року финализовати припрему документације и донети одлуку о успостављању Фонда.

У погледу административних капацитета, неопходно је у наредном периоду, односно, чим се укаже прилика, да се особама које раде на координацији овог процеса, и које ће најдиректније комуницирати са ЕК, и оперативно водити целокупан посао, пружи подршка у напредовању, у складу са одговорностима које ће имати у процесу. Такође, као у складу са свим наведеном, ургентно је потребно решити питање капацитета Одељења за управљање пројектима.