Sastanak Pregovaračke grupe 27

Сандра Докић 1

Sastanak Pregovaračke grupe 27

Državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Sandra Dokić predsedavala je sastankom Pregovaračke grupe 27. Sastanku je prisustvovao i pomoćnik ministra Dušan Čarkić koji je govorio o pripremi za Godišnji izveštaj o napretku Srbije za 2023. godinu za Poglavlje 27.
Dokić je članovima radne grupe predstavila planove za izradu Akcionog plana za ispunjavanje merila za zatvaranje Poglavlja 27, a koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene.

 

„Nadam se da postupak zatvaranja Poglavlja neće dugo trajati. Izuzetno je važno da se institucije koje imaju obaveze da u određenom roku dostave sve informacije toga i pridržavaju. Kada ustanovimo da smo Akcionim planom obuhvatili sve aktivnosti, dostavićemo ga Evropskoj komisiji na komentare nakon čega ćemo sačiniti konačnu verziju koju će ova radna grupa usvojiti po kojoj ćemo izveštavati Evropsku komisiju”, objasnila je državna sekretarka.