Раскид уговор са „SPDA Ecologic”

Раскид уговор са „SPDA Ecologic”

lim-rekaМинистарство пољопривреде и заштите животне средине је раскинуло Уговор о уступању на коришћење дела рибарског подручја ,,Србија - југозапад”, закључен са корисником „SPDA Ecologic” д.о.о. из Чачка, од 12. јануара 2014. године.

Риболовне воде дела Рибарског подручја ,,Србија - југозапад” биће привремено уступљене на коришћење, без конкурса, заинтересованим привредним друштвима, јавним предузећима или другим правним лицима, која испуњавају услове из члана 6. став 1. тач. 1) - 6) Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр.128/14), до расписивања конкурса, а најдуже на период од годину дана.