Прелиминарнa ранг листa за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања

Прелиминарнa ранг листa за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања

Прелиминарнa ранг листa за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години и за оцењивање пројеката пријављених на Јавни конкурс, на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години (у даљем тексту: Јавни конкурс),  а на основу члана 12. Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), објављује

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2021. ГОДИНИ

Комплетну Прелиминарну ранг листу можете погледати овде.