Predstavljen Treći izveštaj o stanju životne sredine u Srbiji

Predstavljen Treći izveštaj o stanju životne sredine u Srbiji

image-2231a712c515febe79ba6279e98c8c4ee4404b66d6767651b0d84318fa81a60a-V„Treći EPR sadrži osam poglavlja i obuhvata ocenu: pravnog i političkog okvira i njihove praktične implementacije, mehanizama usklađivanja i sprovođenja, ekonomskih instrumenata, troškova zaštite životne sredine i ulaganja u ozelenjavanje ekonomije, montoringa životne sredine, informisanja i obrazovanja i primene međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine. Posebna pažnja posvećena je klimatskim promenama, upravljanju vodnim resursima i upravljanju otpadom. Ovaj dokument odražava napore različitih strana od interesa da obezbede bolji kvalitet životne sredine u Srbiji i usklade ga sa zahtevima EU u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji“, rekal je danas državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na prezentaciji Trećeg stanja životne sredine.

Dokument je pripremila Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) u saradnji sa predstavnicima nacionalnih institucija. Prvi takav Pregled pripremljen je 2002. godine, a drugi je realizovan tokom 2006/2007. godine. Treći EPR sadrži osam poglavlja i obuhvata ocenu: pravnog i političkog okvira i njihove praktične implementacije, mehanizama usklađivanja i sprovođenja, ekonomskih instrumenata, troškova zaštite životne sredine i ulaganja u ozelenjavanje ekonomije, montoringa životne sredine, informisanja i obrazovanja i primene međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine. Posebna pažnja posvećena je klimatskim promenama, upravljanju vodnim resursima i upravljanju otpadom.

Božović je istakla da je unapređen sistem izveštavanja o stanju životne sredine u skladu sa međunarodnim obavezama, kao i da je uspostavanjem efikasnog monitoringa stanja životne sredine Agencija za zaštitu životne sredine povećala procenat izveštavanja sa 17% na 78% u periodu 2004-2012.

U kratkoročnom periodu (2016 – 2017) planira se donošenje planskih dokumenata za procenu administrativnih kapaciteta i investicionog i finansijskog planiranja neophodnih za razvoj nove ili poboljšanje postojeće infrastrukture u skladu sa ekološkim zahtevima u svakom sektoru.


Prezentaciju Gordane Petković možete preuzeti ovde.

Prezentaciju Antoine Nunes možete preuzeti ovde.