Позив за номинацију за награду Савета Европе за предео

Позив за номинацију за награду Савета Европе за предео

images[8]Министарство пољопривреде и заштите животне средине позива Вас да учествујете на конкурсу за награду Савета Европе за предео.

Република Србија као држава потписница Европске конвенције о пределу настоји да постигне одрживи развој заснован на уравнотеженом и складном односу друштвених потреба, привредних делатности и животне средине, прихватајући предео као важан чинилац живота људи, у градским срединама и на селу, у деградираним областима или у подручјима високог животног квалитета.

Наградом се такође подстиче свест друштва о вредностима предела, улога и одговорност сваког појединца у променама које настају.

Награда за предео Савета Европе може се доделити локалним и регионалним властима, невладиним организацијама и појединцима, који су увели предеоне политике ове Конвенције, мере заштите, управљања или планирања њихових предела, а које су се показале трајно функционалне и одрживе и као такве могу бити пример другим територијалном властима у Европи.

Кандидатуре за Награду за предео Савета Европе, стране потписнице подносе надлежном Министарству, Одељењу за међународну сарадњу,  надлежном мултидисциплинарном експертском одбору и Националнoм координатору за Европску конвенцију о пределу, најкасније до понедељка, 21. јануара 2015. године. Од пристиглих предлога, бира се предлог пројекта који на најадекватнији начин презентује основне вредности и принципе Европске конвенције о пределу.

Савет Министара ће, у складу са препорукама за награду Савета Европе, на нивоу достављених предлога земаља потписница ЕКП, донети одлуку о додељивању награде за предео, учеснику конкурса, тј. земљи која награђеним пројектом предела може да буде пример добре и одрживе праксе, истовремено мотивишући сличне иницијативе.

Формулар за пријаву можете преузети овде.

Све детаљније информације можете погледати на сајту: Council of Europe Landscape Award Alliance of the European Landscape Convention