Poziv za nominaciju za nagradu Saveta Evrope za predeo

Poziv za nominaciju za nagradu Saveta Evrope za predeo

images[8]Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine poziva Vas da učestvujete na konkursu za nagradu Saveta Evrope za predeo.

Republika Srbija kao država potpisnica Evropske konvencije o predelu nastoji da postigne održivi razvoj zasnovan na uravnoteženom i skladnom odnosu društvenih potreba, privrednih delatnosti i životne sredine, prihvatajući predeo kao važan činilac života ljudi, u gradskim sredinama i na selu, u degradiranim oblastima ili u područjima visokog životnog kvaliteta.

Nagradom se takođe podstiče svest društva o vrednostima predela, uloga i odgovornost svakog pojedinca u promenama koje nastaju.

Nagrada za predeo Saveta Evrope može se dodeliti lokalnim i regionalnim vlastima, nevladinim organizacijama i pojedincima, koji su uveli predeone politike ove Konvencije, mere zaštite, upravljanja ili planiranja njihovih predela, a koje su se pokazale trajno funkcionalne i održive i kao takve mogu biti primer drugim teritorijalnom vlastima u Evropi.

Kandidature za Nagradu za predeo Saveta Evrope, strane potpisnice podnose nadležnom Ministarstvu, Odeljenju za međunarodnu saradnju,  nadležnom multidisciplinarnom ekspertskom odboru i Nacionalnom koordinatoru za Evropsku konvenciju o predelu, najkasnije do ponedeljka, 21. januara 2015. godine. Od pristiglih predloga, bira se predlog projekta koji na najadekvatniji način prezentuje osnovne vrednosti i principe Evropske konvencije o predelu.

Savet Ministara će, u skladu sa preporukama za nagradu Saveta Evrope, na nivou dostavljenih predloga zemalja potpisnica EKP, doneti odluku o dodeljivanju nagrade za predeo, učesniku konkursa, tj. zemlji koja nagrađenim projektom predela može da bude primer dobre i održive prakse, istovremeno motivišući slične inicijative.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Sve detaljnije informacije možete pogledati na sajtu: Council of Europe Landscape Award Alliance of the European Landscape Convention