Позив за куповину заштићених врста, стечених противзаконитом радњом и заплењених у поступку инспекцијског надзора

Позив за куповину заштићених врста, стечених противзаконитом радњом и заплењених у поступку инспекцијског надзора

Министарство заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, оглашава јавни позив заинтересованим правним лицима и предузетницима који су регистровани за бављење прометом заштићених врста у комерцијалне сврхе за куповину заштићених врста, стечених противзаконитом радњом, које су одузете у вршењу инспекцијског надзора од физичких лица.

Предмет продаје je:

1. 140 килограма Кострике (Ruscus hypoglossum).

Комплетну документацију за јавни позив можете преузети овде.