Потписан Споразум за регионалну депонију „Халово“

Потписан Споразум за регионалну депонију „Халово“

dsc-1916У Градској управи у Зајечару потписан Споразум о заједничком управљању комуналним отпадом. Споразум су потписали су представници општина Мајданпек, Кладово, Неготин, Бор, Књажевац и Бољевац и Град Зајечар.

Локалне самоуправе, потписнице Споразума су њиме уредиле циљеве и задатке у управљању комуналним отпадом, финансирање припремних активности, као и изградњу заједничког регионалног центра за управљање отпадом, начин формирања и надлежности заједничког међуопштинског тела, као и друга питања од значаја за организацију и спровођење управљања комуналним отпадом.

У циљу ефикасније међусобне сарадње у управљању комуналним отпадом, а нарочито припреме пројеката оснивања заједничког регионалног центра за управљање комуналним отпадом, учесници Споразума ће формирати Координациони одбор, кога ће чини представници свих јединица локалних самоуправа. Административно-техничке послове за Координациони одбор ће обављати РАРИС у сарадњи са надлежним службама потписника Споразума и надлежним министарствима.

Потписивању Споразума су присуствовали и представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине који су најавили даљу подршку овом пројекту.

Начелник одељења за управљање отпадом Радмила Шеровић из Министарства пољопривреде и заштите животне средине је том приликом рекла да ће депонија у Халову бити тек десета санитарна депонија у Србији.

Сви учесници састанка сложни су да у реализацију треба кренути што пре како би се решио овај дугогодишњи проблем.