Pomor ribe u reci Moravici

Pomor ribe u reci Moravici

U ponedeljak,  12. avgusta 2013. godine,  direktor S.P.D.A. „Ecologic” d.o.o. iz Čačka, korisnik dela ribarskog područja „Srbija-jugozapad”, obavestio je republičkog inspektora za održivo korišćenje ribljeg fonda da je prethodne večeri, 11.avgusta u  21 čas, u ribljoj stazi na brani mini hidroelektrane MX „Moravica” u Ivanjici došlo do uginuća ribe.

Ribočuvarska služba S.P.D.A. „Ecologic” d.o.o. iz Čačka je sakupila 3193 komada uginule ribe sledećih vrsta: krkuša, klen, potočna mrena i uklija.

Pretpostavlja se da je do uginuća ribe došlo zbog ulaska vode iz akumulacije u riblju stazu, što je uzrokovalo migraciju riba uzvodno u stazu, nakon čega je protok vode naglo zaustavljen. Riba zaostala u pregradama riblje staze je uginula usled gušenja.

Spašavanju živih jedinki i sakupljanju uginulih, osim  republičkog inspektora za održivo korišćenje ribljeg fonda, prisustvovali su službenik MUP-a i nadležni inženjer za energetiku PD „Elektrosrbija” d.o.o. Kraljevo – ED Čačak – pogon Ivanjica.