Помор рибе у Александровачком језеру

Помор рибе у Александровачком језеру

Инспекција Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања саопштила је да је  у Александровачком језеру у близини Врања дошло до угинућа рибе. Према сазнањима Инспекције из залеђеног језера назиру су примерци угинуле крупније рибе и рибље млађи. Такође, инспектори су утврдили да доток воде у језеро не постоји и у близини нема загађивача. Наложено је ветеринарској инспекцији да испитивањем узетог узорка угинуле рибе утврди  да ли је могући узрок угинућа болест.

Водни инспектор није узео узорак воде, што спада под ингеренције Министарства пољопривреде.

Инспекција Министарства је наложила кориснику дела Рибарског подручја Асоцијацији  „ Ветерница – Власина“  да прикупи угинулу рибу, као и да предузме друге мере потребне да утврди о којој врсти рибе је реч и које је узрасне структуре. На поменутој локацији, у претходном периоду,  вршена је транслокација рибе из језера, а јануара 2012. године, порибљавање.