Pomor ribe u Aleksandrovačkom jezeru

Pomor ribe u Aleksandrovačkom jezeru

Inspekcija Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja saopštila je da je  u Aleksandrovačkom jezeru u blizini Vranja došlo do uginuća ribe. Prema saznanjima Inspekcije iz zaleđenog jezera naziru su primerci uginule krupnije ribe i riblje mlađi. Takođe, inspektori su utvrdili da dotok vode u jezero ne postoji i u blizini nema zagađivača. Naloženo je veterinarskoj inspekciji da ispitivanjem uzetog uzorka uginule ribe utvrdi  da li je mogući uzrok uginuća bolest.

Vodni inspektor nije uzeo uzorak vode, što spada pod ingerencije Ministarstva poljoprivrede.

Inspekcija Ministarstva je naložila korisniku dela Ribarskog područja Asocijaciji  „ Veternica – Vlasina“  da prikupi uginulu ribu, kao i da preduzme druge mere potrebne da utvrdi o kojoj vrsti ribe je reč i koje je uzrasne strukture. Na pomenutoj lokaciji, u prethodnom periodu,  vršena je translokacija ribe iz jezera, a januara 2012. godine, poribljavanje.