Otvorena riblja staza na hidroelektrani „Zvornik“

Otvorena riblja staza na hidroelektrani „Zvornik“

Predstavnici Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, državni sekretar, Dr Srđan Belij, i pomoćnik ministra, Slobodan Erdeljan, posetili su u ponedeljak, 15. aprila 2013. godine, opštinu Mali Zvornik i pustili u rad riblju stazu na hidroelektrani "Zvornik".

Tokom posete dr Srđan Belij je naglasio da riblja staza, osim svoje osnovne namene ima i širi značaj edukacije lokalnog stanovništva i da izgradnja ovakvih objekata ne znači automatski i prekid života ribljih populacija već da i veliki privredni subjekti, kao što je Elektroprivreda Srbije, brinu o zaštiti ribljeg fonda. Riblja staza uspostavlja ponovnu komunikaciju između jezera i nizvodnog toka Drine, pošto je izgradnjom brane prekinut migratorni put pojedinih vrsta riba radi obavljanja mresta.

Staza je duga oko 160 metara, kaskadnog je oblika sa četiri odmorišta, odnosno dublja bazena, u kojima se riba duže zadržava, dok na pregradama između kaskada postoje otvori kroz koje riba prolazi. Svake godine, u aprilu, riblja staza se otvara kako bi se riba iz donjeg toka Drine kretala u Zvorničko jezero i mrestila. Važno je napomenuti da je hidroelektrana "Zvornik" je izgrađena 1955. godine, na 93. kilometru od ušća Drine u Savu, i da jedina u Srbiji ima izgrađenu riblju stazu, koja se redovno otvara od 2003. godine.