Održana regionalna radionica o međusektorskim pitanjima u EU zakonodavstvu u oblasti životne sredine

Održana regionalna radionica o međusektorskim pitanjima u EU zakonodavstvu u oblasti životne sredine

12299396_974960299263697_6590680791122008390_nU Ljubljani, Slovenija, održan je Treći Regionalni trening o Međusektorskim pitanjima u EU zakonodavstvu u oblasti životne sredine (Training on Cross-sectoral Issues in the EU Environmental Acquis) Temis mreže (Themis Network), Sekretarijata Regionalnog centra za životnu sredinu (REC), koji je organizovan u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Slovenije, uz doprinos Saveta za regionalnu saradnju. Sastanku su prisustvovali predstavnici zemalja iz regiona.

Cilj učešća na trećem regionalnom treningu bio je upoznavanja sa vezom između Temis tema i međusektorskih pitanja, posebno sa strateškom procenom uticaja, procenom uticaja na životnu sredinu, ocenom prihvatljivosti, pristupu informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i direktivom o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini. Obuka je identifikovala prepreke i poteškoće, u procesu pristupanja EU, u transpoziciji i implementaciji horizontalnog zakonodavstva i predstavila studije slučaja i konkretne primere iz zemalja članica EU na ove temu kao i vezu sa ostalim direktivama i multilateralnih sporazuma EU u oblasti zaštite životne sredine. Predstavnici Republike Srbije bili su iz Odeljenja za zaštitu prirodnih resursa i Odseka za procenu uticaja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine kao i predstavnik iz JP "Srbijašume" i Regionalnog centra za životnu sredinu (REC).

Themis Network je projekat Regionalnog centra za životnu sredinu jugoistočne Evrope (REC) koji finansira Austrijska agencija za razvoj (ADC), koji za cilj ima razvoj zakona u oblasti zaštite životne sredine, njihovih usaglašavanja sa EU legislativom, kao i njihova primena i sprovođenje. Regionalna saradnja između organa i organizacija koji sprovode legislativu u oblasti zaštite životne sredine uspostavljena je sa ciljem izgradnje administrativnih kapaciteta u relevantnim nacionalnim organima i poboljšavanja regionalnog dijaloga i saradnje u okviru usaglašavanja nacionalnih legislativa sa legislativom EU.