Obilazak postrojenja za korišćenje biomase u Vrbasu

Obilazak postrojenja za korišćenje biomase u Vrbasu

Dr Srđan Belij, državni sekretar u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja,  posetio je 29.05.2013. godine biogas postrojenje „Mirotin Energo” d.o.o. u Vrbasu. Sastanak je održan sa ciljem da se neposredno stekne uvid  u korišćenje biomase kao obnovljivog prirodnog resursa kroz koncept biogas tehnologije.

Na sastanku su pored predstavnika ministarstva prisustvovali i predstavnici Pokrajinskog zavoda za zštitu prirode i predstavnici  preduzeća ,,Mirotin Grupe” u okviru kojeg posluje i „Mirotin Energo”.

U razgovoru  je predstavljen  poslovni model kompanije zasnovan  na zatvorenom ciklusu  u poljoprivrednoj  proizvodnji gde se svi resursi, od zemljišta do tehnologije maksimalno koriste. Koncpt biogas tehnologije ove kompanije  je zaokružen proizvodni ciklus korišćenja biomase , čime se pored proizvodnje električne  i toplotne energije iz obnovljivih resursa, na održivi način dodatno upravlja otpadnim tokovima kroz njihovu valorizaciju kao đubrivo  i doprinosi očuvanju prirodnih vrednosti voda i  zemljišta. Tokom posete  predstavljene su  aktivnosti    srpskog udruženja za biogas, čiji su jedan od osnivači upravo  „Mirotin Energo”  i ukazano na  mogućnosti dalje saradnje na promociji  korišćenja biomase kao  resursa kroz koncept  biogas tehnologije.