Обележавање 4. Међународног дана предела у Србији

Обележавање 4. Међународног дана предела у Србији

Министарство заштите животне средине, у сарадњи са ЈП ''Национални парк Ђердап'', Заводом за заштиту природе Србије и Шумарским факултетом, обележило Четврти међународни дан предела у Србији, у понедељак 12. октобра 2020. године у 10 часова у управној згради ЈП ''НП Ђердап'', који је домаћин овогодишњег догађаја.

Република Србија је потписала и ратификовала Европску конвенцију о пределу (ЕКП) 2011.  Године и на тај начин придружила великом броју земаља (39) чланица Савета Европе, које су показале бригу о одрживом развоју и препознале предео као суштински фактор у успостављању равнотеже између очувања природног и културног наслеђа, као израза европског идентитета и разноликости.

Савет Европе је тему предела одредио као важно поље европске политике. Предео је идентификован као део културне баштине, као културно и природно добро од директног значаја за квалитет живота.

Светски дан предела установио је Савет Европе указујући на значај очувања предела, а Министарство заштите животне средине, у сарадњи са партнерским институцијама, сваке године половином октобра организује различите догађаје којима на симболичан начин обележава овај дан.

Овогодишња тема Дана предела посвећена је примени Европске Конвенције о пределу у секторским политикама (https://www.coe.int/en/web/landscape/international-landscape-day), тако да ће представници Министарства заштите животне средине, Националног парка Ђердап, Завода за заштиту природе Србије и Шумарског факултета, приказати досадашњи напредак у  планирању и уређењу предела, а посебно њиховој интеграцији у просторно планску документацију и различите секторске стратегије и политике.

Универзитет у Београду/Шумарски факултет, посветиће недељу, од 12. до 20. октобра 2020. године, изложби радова студената пејзажне архитектуре (тема: карактер предела у секторским плановима'), који ће бити изложени у холу факултета, као и званичној завршној церемонији која ће бити одржана 15. октобра 2020. на Шумарском факултету Универзитета у Београду.