Обавештење о почетку израде Стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћa јавности у доношењу одлука и правa на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција)

Обавештење о почетку израде Стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћa јавности у доношењу одлука и правa на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција)

Министарство заштите животне средине, у складу са одредбама члана 32. и 34. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС'', број 30/18), обавештава заинтересовану јавност о почетку израде нацрта Стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћa јавности у доношењу одлука и правa на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција) (у даљем тексту: Стратегија).

Планирано је да нацрт Стратегије буде израђен до краја 2022. године.

Током процеса израде Стратегије, као документа јавне политике за област доступности информација, учешћa јавности у доношењу одлука и правa на правну заштиту у питањима животне средине, биће спроведене консултације са заинтересованим странама и циљним групама.

Додатне информације можете добити слањем имејла на: tina.janjatovic@eko.gov.rs