Неистина да је Министарство издало дозволу за изградњу фабрике за прераду опасног отпада у Лесковцу

Неистина да је Министарство издало дозволу за изградњу фабрике за прераду опасног отпада у Лесковцу

Министарство заштите животне средине није издало дозволу за изградњу фабрике за прераду опасног отпада у Лесковцу, нити је за то надлежно. Јавност је обманута пласирањем нетачних информација које су одраз непознавања процедура, како од стране надлежних у градској управи града Лесковца, тако и појединих чланова градске скупштине који су тенденциозно ту тему преместили на политички терен.

У циљу тачног информисања јавности, напомињемо да је Министарство заштите животне средине дало сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Постројења за третман опасног амбалажног отпада у Лесковцу у складу са Законом о процени утицаја на животну средину. Сагласност на студију никако не представља дозволу за реализацију пројекта, већ је саставни део техничке документације. Носилац пројекта је за реализацију пројекта у обавези да прибави грађевинску дозволу или одобрење за извођење радова код надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (које је пре поступка израде студије издало локацијске услове за предметни пројекат), као и дозволу за третман отпада код Министарства заштите животне средине. С обзиром да се носилац пројекта до сада није обраћао Министарству заштите животне средине са захтевом за издавање дозволе за третман отпада, оптужбе изнете на рачун овог министарства су неосноване и немају утемељење у чињеницама.

Будући да је доношењу Решења о давању сагласности на студију претходио поступак одређивања обима и садржаја студије, индикативно је да локална самоуправа није наговестила да се противи реализацији пројекта, па чак није ни искористила могућност подношења жалбе на првостепено решење којим се одређује обим и садржај студије. Управа града Лесковца и ЈКП „Водовод Лесковац“ су као заинтересовани органи извршили увид у Студију о процени утицаја, присуствовали јавној расправи и доставили мишљење где се јасно види да нису тражили прекидање поступка. Стога је наводно покретање спора против Министарства заштите животне средине од стране локалног Правобранилаштва крајње неозбиљно и непримерено.

Подсећамо, Министарство заштите животне средине није надлежно за издавање дозволе за изградњу фабрике за прераду отпада, а нетачним тврдњама које се пласирају у појединим медијима шаље се забрињавајућа порука да представници локалног парламента не познају прописе и процедуре за реализацију пројекта.