Nacrt zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda

Nacrt zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja izradilo je Nacrt zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda.

Kako bi se svim zainteresovanim subjektima i potencijalnim korisnicicma pružila mogućnost uvida i dostavljanja predloga, primedbi i sugestija na predloženi Nacrt zakona, sa sadržinom istog se možete upoznati putem linka.

Javna rasprava o predloženom Nacrtu zakona će otpočeti donošenjem i usvajanjem Programa javne rasprave i vodiće se i na okruglim stolovima, čije će vreme i mesto održavanja biti naknadno objavljeni.

Zainteresovane strane u procesu javne rasprave biće naknadno informisane o načinima komunikacije, dostavljanja primedbi, predloga i sugestija.