Министарка Вујовић обишла новоизграђену трансфер станицу у Петровцу на Млави

Вујовић

Министарка Вујовић обишла новоизграђену трансфер станицу у Петровцу на Млави

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић обишла је новоизграђену трансфер станицу са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави – Центар за сакупљање и сепарацију комуналног отпада.

слика „У овај велики инфраструктурни пројекат Влада Републике Србије и Министарство заштите животне средине уложили су 270 милиона динара и њиме унапређујемо не само систем управљања отпадом већ и квалитет живота грађана у овом делу Србије. Трансфер станица, која је изграђена за годину дана, један је од корака којим настављамо да решавамо проблем одлагања отпада на подручју петровачке општине. Изградњом трансфер станице са рециклажним двориштем, коју ће користити и општине - Кучево, Жагубица и Мало Црниће, комунални отпад из Петровца на Млави више се неће одлагати на несанитарној депонији, већ ће након сакупљања и претовара на трансфер станици бити транспортован на најближу санитарну депонију на даљи третман“, рекла је министарка Вујовић.

Трансфер станица је предуслов за реализацију још једног великог пројекта у Петровцу на Млави, који подразумева затварање, санацију и рекултивацију постојеће несанитарне депоније „Свина“. У току је ревизија пројектне документације, а први радови у плану су већ следеће године, чиме ће трајно бити решен вишедеценијски еколошки проблем ове општине.

Вујовић 1„Након затварања и рекултивације несанитарне депоније, поставиће се систем видео надзора који ће бити увезан са мониторинг центром у МЗЖС, у коме ће се у реалном времену надзирати сваки покушај нелегалног одлагања отпада. На даље је на општини да води рачуна о животној средини и квалитету живота грађана. Наш заједнички циљ је да унапредимо стање животне средине, а тиме и квалитет живота грађана“, рекла је министарка Вујовић.

У оквиру Трансфер станице, налазе се и објекти за запослене, пријавница, претоварна рампа за неселектирани комунални отпад, сепаратори, инфилтрациони и противпожарни базени итд. Цео комплекс биће ограђен зеленим појасом уз изградњу пратећих унутрашњих саобраћајница и паркинга за возила.

слика 1