Министар Горан Триван: Остварени стратешки циљеви Министарства заштите животне средине

Министар Горан Триван: Остварени стратешки циљеви Министарства заштите животне средине

Влада Републике Србије утврдила је данас Предлог преговарачке позиције за Поглавље 27 - животна средина и климатске промене, док је Предлог стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом стављен на јавну расправу, а закон о климатским променама упућен Влади Републике Србије на разматрање, што су неки од резултатa рада Министарства које је навео министар заштите животне средине на данашњој конференцији за новинаре.

Оцењујући протеклу годину као период тешкоћа и великих изазова, министар Горан Триван је представио значајне помаке у сваком од сектора обимне и комплексне области заштите животне средине и природе. Бројним активностима и резултатима  Министарства, допринело је издвајање већих финансијских средстава за еколошки буџет, која су у 2019. години утрошена у износу од 6,2 милијарде динара, односно близу 90 посто од додељене суме, што представља најбоље извршење буџета намењеног заштити животне средине у последњој деценији, нагласио је министар. Повећана је наплата таксе за загађивање животне средине на 11 милијарди динара, што је у односу на 2012. годину када је исплаћено 3,7 милијарди, више за 174 посто, и указао да би било добро да сав тај „зелени“ новац буде и наменски трошен.

Преко половине додељених средстава потрошено је за подстицај рециклажној индустрији, чији је рад од великог значаја за стање животне средине у Србији. Министарство заштите животне средине доделило је оператерима постројења за поновно искоришћење, односно третман отпада 3,140,000,000.00 динара за 2018. годину, чиме је по први пут успело да приближно оствари пун износ помоћи неопходне за функционисање рециклажне индустрије. Министар Горан Триван је најавио да ће већ наредне године бити додељено три и по милијарде динара за рад рециклера и управљање електричним и електронским отпадом.

Jедaн од кључних циљева Министарствa je успостављање ефикаснијег система управљања отпадом и изградњa постројења за прераду отпадних вода. Tоком 2019. године реализован је читав низ инфраструктурних пројеката, рекао је Горан Триван, наводећи инвестирање у износу од 67.4 милиона евра за наставак реализације оваквих пројеката у Кули, Врбасу, Лесковцу, Сремској Митровици и Суботици. Обезбеђена су нова средства из ИПА фондова у износу од 91.740.000 евра за пројекте у Краљеву, Брусу и Блацу, Нишу и регионалне системе за управљање отпадом Дубоко, Срем-Мачва и Пирот. Завршени су наслеђени пројекти - за постројење за пречишћавање отпадних вода Рашка додељена су средства у износу од 170.5 милиона динара, и за пречистач отпадних вода у Лесковцу средства у износу од 180 милиона динара, чиме су коначно решени вишедеценијски проблеми у тим локалним заједницама. Министарство је одмах по оснивању покренуло питање нелегалног складиштења опасног отпада, и на основу ове иницијативе пронађено је, и са различитих локација у Србији уклоњено преко две хиљаде тона опасног отпада, а за те намене утрошено више од 340 милиона динара, рекао је Триван, и најавио наставак чишћења Србије од опасног отпада. Имамо већ епилог кажњавања виновника у овој области, додао је, и  нећемо стати, већ ћемо се изборити са оваквим еколошким злочинима.

Решавајући један од вишедеценијских проблема у управљању отпадом, Министарство је покренуло рад на санацији и ремедијацији несанитарних депонија и сметлишта, и са близу 138 милиона динара кофинансирало овакве пројекте у четири јединице локалне самоуправе. У 2018. години суфинансиране су 23 локалне самоуправе у  изради пројектно-техничке санације и ремедијације несанитарних депонија у укупном износу од преко шездесет милиона динара, док су за исту намену у 2019. години издвојена средства у износу од 230 милиона динара за 14 локалних самоуправа.

Ове године је, у односу на претходну, повећан проценат заштићене територије Србије за преко 1.5 посто, и сада износи око осам посто, што представља значајно повећање, рекао је министар помињући десетину подручја која су добила статус заштићених подручја.

Министарство је израдило низ законских и подзаконских аката, с циљем унапређења свих сектора у заштити животне средине и природе, и реализацији обавеза које проистичу из међународних конвенција којима је Србија земља потписница.

Србија је изабрана на два потпредседничка места у најзначајнијим међународним организацијама: за потпредседника Петог заседања Скупштине за животну средину ( УНЕА 5) која ће бити одржана 2021. године, и  за једног од потпредседника Конференције УН о промени климе - COP 26 и члана Бироа Конвенције у име источноевропске групе земаља, која ће бити одржана наредне године у Глазгову. Ова значајна места која су додељена Србији у међународним оквирима, представљају потврду њене активне улоге у међународној заједници и региону, као и на националном плану. Препознате су иницијативе Србије у глобалним и регионалним оквирима, као што је гашење котларница за побољшање квалитета ваздуха у региону, и пошумљавање, које је најјефтиније и најефикасније средство у борби против климатских промена, и истовремено доприноси развијању добрих међународних односа. Ми смо у пракси показали да екологија спаја људе, јача билатералне односе међу државама као пут мира и стабилности, указао је министар, и навео бројне потписане меморандуме о сарадњи Србије и других земаља.

Примена европских стандарда у заштити животне средине представља стратешки циљ наше земље, рекао је Триван, што потврђује и данас усвојена Преговарачка позиција за Поглавље 27. Тиме се стварају предуслови за отварање овог изузетно компликованог, обимног и скупог поглавља, али у том послу не смемо журити, упозорио је министар. Он је изразио захвалност свим државним органима и институцијама који су допринели изради Нацрта преговарачке позиције, и напоменуо изванредно добру сарадњу и комуникацију са Европском комисијом, која је од почетка била отворена, конструктивна, и без затворених питања и табу тема.

Министар је рекао да су јачању свести о значају заштите животне средине, и стварању друштвене климе о екологији као националном приоритету допринеле и невладине организације и медији. Са преко пет хиљада објава у медијима о заштити животне средине и раду Министарства само у овој години, и захваљујући активизму цивилног сектора који је укључен у све битне аспекте ове области, заштита животне средине је незаобилазна тема која постаје сам начин живота.

Министар је најавио да ће и наредна година донети велике помаке у заштити животне средине, доношењем законских решења о ваздуху, буци, управљању амбалажним отпадом, и одвијањем процеса преговарања за отварање Поглавља 27 – животна средине и климатске промене, за шта ће бити неопходно кадровско, финансијско и свеукупно јачање капацитета Министарства и других субјеката који доприносе заштити животне средине и природе.