Консултативни састанак – IV национални извештај о спровођењу Архуске конвенције

Консултативни састанак – IV национални извештај о спровођењу Архуске конвенције

Министарство заштите животне средине је у сарадњи са Архус центром Нови Београд, а уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, организовало консултативни састанак о спровођењу Архуске конвенције у Републици Србији.

Састанак је одржан он лине, 21. октобра 2020. године, и окупио је 22 учесника. Најбројнији су били представници цивилног друштва.

У уводном делу састанка који је имао форму панел дискусије, о напретку у примени Архуске конвенције, изазовима и сарадњи говориле су Тина Јањатовић из Министарства заштите животне средине, Оливера Зуровац Кузман из Мисије ОЕБС у Србији и Тања Петровић из Архус центра Нови Београд – Младих истраживача Србије.

Након уводног дела, учесници састанка су изнели своја мишљења о: процесу припреме ИВ националног извештаја, проблемима у организовању јавних расправа и других видова укључивања јавности у процесе доношења одлука, приступу информацијама, капацитетима локалних самоуправа и слично.

Одржавање овог састанка, на коме се водио дијалог цивилног друштва и Министарства уз подршку међународних организација, такође је мали, али значајан корак ка бољем спровођењу Архуске конвенције у Србији.