Konsultativni sastanak – IV nacionalni izveštaj o sprovođenju Arhuske konvencije

Konsultativni sastanak – IV nacionalni izveštaj o sprovođenju Arhuske konvencije

Ministarstvo zaštite životne sredine je u saradnji sa Arhus centrom Novi Beograd, a uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovalo konsultativni sastanak o sprovođenju Arhuske konvencije u Republici Srbiji.

Sastanak je održan on line, 21. oktobra 2020. godine, i okupio je 22 učesnika. Najbrojniji su bili predstavnici civilnog društva.

U uvodnom delu sastanka koji je imao formu panel diskusije, o napretku u primeni Arhuske konvencije, izazovima i saradnji govorile su Tina Janjatović iz Ministarstva zaštite životne sredine, Olivera Zurovac Kuzman iz Misije OEBS u Srbiji i Tanja Petrović iz Arhus centra Novi Beograd – Mladih istraživača Srbije.

Nakon uvodnog dela, učesnici sastanka su izneli svoja mišljenja o: procesu pripreme IV nacionalnog izveštaja, problemima u organizovanju javnih rasprava i drugih vidova uključivanja javnosti u procese donošenja odluka, pristupu informacijama, kapacitetima lokalnih samouprava i slično.

Održavanje ovog sastanka, na kome se vodio dijalog civilnog društva i Ministarstva uz podršku međunarodnih organizacija, takođe je mali, ali značajan korak ka boljem sprovođenju Arhuske konvencije u Srbiji.