Јавни позив за учешће у јавној расправи o предлогу стратегије нискоугљеничног развоја републике србије са акционим планом

Јавни позив за учешће у јавној расправи o предлогу стратегије нискоугљеничног развоја републике србије са акционим планом

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 26. децембра 2019. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе на Предлог стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом (у даљем тексту: Предлог стратегије нискоугљеничног развоја).

Јавна  расправа  спроводи се у периоду од 27. децембра 2019. године до 24.  јануара 2020.  године.

Министарство заштитe животне средине позива представнике државних органа и организација,  јавних служби, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, удружења, међународних организација, као и друге  заинтересоване  учеснике, да се упознају са текстом Предлога стратегије нискоугљеничног развоја.

Предлог стратегије нискоугљеничног развоја са Образложењем је доступан за увид и преузимање на интернет страници Министарства заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs, на Порталу е-Управе и на интернет страници пројекта www.klimatskastrategija.eu

Примедбе, предлози и сугестије за унапређење текста Предлога стратегије нискоугљеничног развоја достављају се  на  Обрасцу за коментаре који се може преузети овде, путем електронске поште на адресу: sekretarijat@ekologija.gov.rs, са назнаком „Јавна расправа - Предлог стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом“,  до 24.  јануара 2020.  године.

Презентација Предлога стратегије нискоугљеничног развоја биће одржана 13. јануара  2020. године у Београду, у просторијама EU INFO CENTAR, Краља Милана 7, са почетком у 12,00 часова, истовремено са презентацијом Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину.

Програм јавне расправе о Предлогу стратегије нискоугљеничног развоја можете преузети овде.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство заштите животне средине анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће Извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу стратегије нискоугљеничног развоја, који ће објавити на својој интернет страници.