Јавни позив за учешће у јавној расправи o нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја предлога стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину

Јавни позив за учешће у јавној расправи o нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја предлога стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину

У оквиру пројекта техничке подршке „Стратегија климатских промена са Акционим планом“, Министарство заштите животне средине је у складу са одредбама чл. 5, 6, и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) објавило одлуку о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом (Службени гласник број 62/2018 од 10.4.2018. године) и израдило Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину (у даљем тексту: Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја).

У поступку припреме стратешке процене утицаја Предлога стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом на животну средину, Министарство заштите животне средине спроводи јавну расправу о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја.

Министарство заштитe животне средине позива представнике државних органа и организација, јавних служби, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, удружења, међународних организација, као и друге заинтересоване учеснике. да се упознају са текстом Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја.

Јавна расправа о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја спроводи се у периоду од 27. децембра 2019. године  до 27.  јануара 2020.  године.

Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја је доступан за увид и преузимање на интернет страници Министарства заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs, на Порталу е-Управе и на интернет страници пројекта www.klimatskastrategija.eu

 Примедбе, предлози и сугестије за унапређење текста Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја достављају се на Обрасцу за коментаре који можете преузети овде, путем електронске поште на адресу: sekretarijat@ekologija.gov.rs, са назнаком „Јавна расправа - Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Предлога стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом на животну средину“, до 27.  јануара 2020.  године

Презентација Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана 13. јануара  2020. године у Београду, у просторијама EU INFO CENTAR, Краља Милана 7, са почетком у 12,00 часова, истовремено са презентацијом Предлога стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство заштите животне средине анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће Извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја Републике, који ће објавити на својој интернет страници.