Јавне консултације о Предлогу 4. националног Извештаја о спровођењу Архуске конвенције

Јавне консултације о Предлогу 4. националног Извештаја о спровођењу Архуске конвенције

Министарство заштите животне средине је у сарадњи са Архус центром Нови Сад и уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији одржало јавне консултације о Предлогу 4. националног извештаја о спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција), у складу са обавезама које Република Србија има као чланица Конвенције.

Министарство заштите животне средине је позвало све заинтересоване стране да дају предлоге, примедбе и коментаре на Предлог извештаја о спровођењу Архуске конвенције најкасније до 20.10.2020. године, те је у том циљу Архус центар Нови Сад позвао цивилне организације, представнике ресорних институција и медије да учествују на јавним консултацијама и да изнесу коментаре на Предлог Извештаја. Садржину Извештаја је испред Министарства заштите животне средине представила Тина Јањатовић, национални фокал поинт за Архуску конвенцију. Аналитички осврт на Извештај изнела је проф. др. Виолета Орловић Ловрен. На расправи су учесници изнели предлоге, примедбе и потребе за допуном Извештаја које ће писменим путем у датом року бити достављене Министарству заштите житвотне средине.

Јавне консултације су одржане је преко Зоом платформе, модератор догађаја била је чланица Архус центра Нови Сад, Роса Стиковић.

Јавне консултације о Предлогу 4. националног Извештаја о спровођењу Архуске конвенције су прве од планираних укупно 5 јавних консултација које ће Министарство у сарадњи са Архус центрима одржати у наредном периоду.