Излечени рис се у петак враћа у природу

Излечени рис се у петак враћа у природу

Мужјак риса (Lynx Lynx), који је половином новембра прошле године пронађен повређен на територији Националног парка Ђердап, опорављен је и биће враћен у своје природно станиште, на подручју НП Ђердап, у петак 3. фебруара.

RisМинистарство заштите животне средине координисало је акцијом збрињавања повређеног риса, мужјака старог између пет и седам година, којег је повредио аутомобил на Ђердапској магистрали. Брзом и адекватном реакцијом стручних служби ЈП Национални парк Ђердап, у координисаној акцији са Министарством, повређени рис је транспортован у ЗОО врт у Бору, где му је пружана адекватна ветеринарска помоћ.

Министарство заштите животне средине издало је дозволе за маркирање риса и Риста, како су га назвали стручњаци НП Ђердап, биће прва јединка риса која ће бити праћена на овај начин у Србији. Рис Риста носиће ГПС огрлицу којом ће бити праћено његово кретање наредних годину дана, а добијени подаци користиће се и за утврђивање величине територије ове јединке.

 

Рис је строго заштићена дивља врста у Србији. Подручје Националног парка Ђердап настањује између 10 и 12 јединки.

Представници Министарства заштите животне средине, поред представника Завода за заштиту природе Србије, Биолошког факултета Универзитета у Београду и ЈП Национални парк Ђердап, присуствоваће враћању јединке риса у природно станиште.