Инспекција Министарства заштите животне средине на терену након пожара у Бору

Инспекција Министарства заштите животне средине на терену након пожара у Бору

Инспекција Министарства заштите животне средине изашла је на терен одмах по избијању пожара у борској јами, који се догодио данас око 11 сати и због којег се над Бором надвио густ црн дим.

Поред припадника Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, и ватрогасних екипа, на терен је одмах изашла и инспекција Министарства заштите животне средине. Према извештају инспекције, запалило се извозно окно подземног рудника јаме. Претпоставља се да су се запалиле транспортне траке или инсталација.

Мерне станице за квалитет ваздуха у Бору нису показале прекорачење граничних вредности концентрација загађујућих материја. И даље се интензивно прати квалитет ваздуха и јавност ће благовремено бити обавештена о свим новим информацијама.