Београд, 12.октобар 2020.

Београд, 12.октобар 2020.

Министарство заштите животне средине верује да државни програм „Србија 2025“ представља Српски „New deal“ који има снагу да заправо буде део Европског Зеленог договора и зеленог опоравка.

Овај стратешки пројекат може бити ренесанса Србије, не само у еколошком смислу.

Министарство заштите животне средине је већ по оснивању 2017. године јасно формулисало примарни циљ - решавање вишедеценијског проблема загађивања вода  Србије, дакле, изградњу постројења за прераду отпадних вода и регионалних центара за управљање комуналним  отпадом.

Руководећи се тим кључним приоритетом, али и мање-више непостојањем пројектно-техничке документације, која је услов за изградњу таквих постројења, изузетним напором, за мање од две године, Министарство је заједно са локалним самоуправама израдило пројектно-техничку документацију за изградњу 29 постројења за прераду отпадних вода са линијом муља и 11 за изградњу постројења за прераду комуналног отпада.

Исто тако смо за те намене обезбедили финансијску подршку Развојне банке Савета Европе у износу од 500 милиона евра.

Такође, у току је финансирање, реализација и израда документације за десетине других пројеката.

На тај начин, заједно са осталим институцијама у земљи створили смо неопходне предуслове да ови пројекти изградње постројења за прераду отпадних вода и комуналног отпада могу ући у план „Србија 2025“, али и за повлачење средстава из фондова ЕУ,  за која су, у моменту отварања Поглавља 27 (које смо завршили и послали у Брисел) основни предуслов – пројекти. Наш циљ је да израђеним пројектима подигнемо капацитете до могућности стопроцентног искоришћења тих средстава.

Екстремно је важно што је највише руководство државе Србије препознало да без изградње ових постројења и заштите животне средине нема цивилизацијског искорака и бољих услова живота за наше грађане.

И да подсетимо - однос према животној средини је мера цивилизованости једног друштва.

 Преглед пројеката можете преузети овде.