21. Konferencija UN o promeni klime – COP21

21. Konferencija UN o promeni klime – COP21

image-10506c5a67ffb66ba8f7636dd49b61d017575d429908570bb873c9265d51afeb-VDvadeset prva Konferencija UN o promeni klime (21st Conference od Parties – COP21) u Parizu počela je ‟Događajem za lidereˮ na kojem je učestvovalo preko 150 predsednika država i vlada, više predsednika država i vlada nego bilo kom drugom skupu u istoriji. U obraćanjima tokom ovog događaja pružena je otvorena politička podrška postizanju ambicioznog i efikasnog dogovora u Parizu, koji će obezbediti budućnost praćenju smanjenjem emsija gasova sa efektom staklene bašte do nivoa koji će ograničiti dalji rast globalne temperature na 20 S.

Konferencija je nastavljena pregovorima po posebnim pitanjima od značaja za dogovor u Parizu, kao što su smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, adaptacija, gubici i štete, finansiranje, razvoj i transfer tehnologija, pravna priroda dogovora, način sprovođenja i druga pitanja, ali je napredak tokom prve nedelje Konferencije bio, neočekivano, spor. U okviru pregovaračke grupe koja je trebala da pripremi finalni predlog dogovora, do kraja prve nedelje Konferencije nije postignut dogovor, po najvećem broju pitanja. Donošenje odluka po pitanjima smanjenja emisija, godina u kojima se smanjenje očekuje, visine finasiranja i jasno definisanih pravila ostaje predmet ministarskih pregovora u drugoj nedelji Konferencije od 7. do 11. decembra.

Na Konferenciji učestvuje preko 190 zvaničnih delegacija, ali i predstavnika industrija, naučne i stručne javnosti, medija i nevladinih organizacija. Očeuje se učešće preko 50.000 delegata, tokom dve nedelje Konferencije. S obzirom na značaj, na 21. Konferenciji UN o promeni klime učestvuje  i delegacija Republike Srbije. U delegaciji su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Ministarstva rudarstva i energetike.

U okviru Konferencije organizovan je niz pratećih događaja. „Energetska efikasnost predstavlja jedan od najvećih potencijala za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte na nivou gradova i opština, ali i nacionalnom nivou uopšte“, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštiet živote sredine Stana Božović na pratećem događaju, koji je organizovao UN program za životnu sredinu (UNEP), Održiva energija za sve (SE4ALL) i Globalni institut (WRI) i podsetila da je grad Beograd, jedan od gradova, već uključenih u Globalnu inicijativu gradova koja se odnosi na javno grejanje, koju koordinira UNEP. Navela je da će ovo partnerstvo gradu Beogradu, a samim tim i Srbiji, omogućiti pronalaženje i realizaciju efikasnih i isplativih modela javnog sistema grejanja i samim tim smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte.