Порибљавање реке Дрине

Порибљавање реке Дрине

 Државни секретар Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања др Срђан Белиј присутвовао је порибљавању реке Дрине у  Перућцу,  у близини граничног прелаза Скелани – Бајина Башта, са 7000 комада јединки.

Порибљавању је присуствовао и Владимир Грбић, председник фонда Олимпијског комитета Србије, представници локалне самоуправе, корисници рибарских подручја и локална удружења спортских риболоваца.

Након ремонтног пражњења хидроакумулације ,,Перућац” током 2010. године дошло је угинућа рибљег фонда реке Дрине када је неколико примерака младице спашено а затим искоришћено за контролисани  вештачки мрест у рибњаку ,,Врело” у Перућцу.

Током 2000. и 2001. године извршена су последња порибљавања младицом у Србији.

Младица (Hucho hucho) припада фамилији пастрмки и представља највећу салмонидну брсту на свету,  дужина  јој је преко 2 m и тешка је и до  до 50 kг.

Изузетна спортско риболовна атрактивност младице, као и велики риболовни притисак али и специфичности животног циклуса и различити облици девастације природних станишта, ако што су загађење, регулација водених токова,  изградња  брана  и уништавање природних плодишта довели су до фрагментације популација и наглог пада бројности ове врсте у риболовним водама Републике Србије. Из тих разлога ова рибља врста се нашла у значајном број међународних и националних докумената и конвенција. Правилником о проглашењу заштићених и строго заштићених дивљих врста врста биљака, животиња и гљива, младица проглашена је за заштићену врсту. Младица се, такође, налази на Анексу II и IV Директиве о стаништима ЕУ, што подразумева успостављање мера заштите односно  заштићеног подручја на риболовним водама у којима обитава ова врста.

У Србији,  ареал распрострањења младице везан је за сливно подручје Дрине.  Најважније реке у којима је регистровано присуство младице су Лим, Увац и Вапа, као и Трешњица мала десна притока Дрине за коју се поуздано зна да представља једно од најзначајнијих плодишта ове врсте и на неке реке у сливу Западне Мораве: Ибар, Ђетиња, Моравица. Дрина са својим притокама представља речну мрежу коју насељавају најбројније популације младице у Европи.