Инспекција обишла шумска подручја захваћена пожарима

Инспекција обишла шумска подручја захваћена пожарима

Инспекција Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања обишла је подручја захваћена пожарима и од штабова за ванредне ситуације, ватрогасних служби и Шумског газдинства „Србијашума", прикупила податке о територијама захваћеним пожаром. Према обједињеним подацима инспекције, на девет локација захваћених пожаром, изгорело је укупно 3.582 хектара шуме, жбунастог растиња, пашњака и ливада.

Први пожар избио је 21. августа у општини Брус на потезу од Бановца до Будиловине, у ком је потпуно изгорело два хетара борове шуме, а угашен је 23. августа. Исти дан пожар је избио у Александровцу на локацији Кознички мост, у ком је горело 75 хектара шуме лишћара и четинарске шуме, а пожар је угашен 26 августа, ова територија је пошумљавана пре 30 година, како би се спречила ерозија земљишта. Пожари су избили и 23. августа на три локације. Први пожар избио је у општини Брус од Велике грабовице преко гребена Сува рудина, до Криве реке где је изгорело 200 хектара махом четинарске шуме. Други пожар избио је у општини Бајина Башта у Пределу изузетних одлика „Заовине" и „Шарган" Мокра Гора као и у повезаним територијама у Босни и Херцеговини. Гашење пожара још увек траје и процењује се да је изгорело 800 хектара четинарске шуме, ливаде и ниског растиња, територија НП Тара није захваћена пожаром. Истог дана, пожар је избио у општини Чајетина на локалитету Смиљански закоси на Чиготи, на Златибору. У пожару који је угашен 26. августа изгорело је око 1.000 хектара шуме бора, храста и приземног растиња. Два пожара су избила 24. августа и то: у Зајечару на локацији Вршачка чука у ком је изгорело око 300 хектара листопадне шуме, ливаде и ниског растиња, као и у Горњем Милановцу од села Срезојевци према атару села Горња Горевница, у ком је изгорело 1.000 хектара борове и лишћарске шуме. Један пожар забележен је 25. августа у Књажевцу на локацији Зубетинац, у ком је изгорело око 200 хектара листопадне и четинарске шуме. Иста површина је горела 2008. године, након чега је извршено пошумљање четинарима, док се букова шума обновила природним путем. Последњи пожар избио је у општини Брус на локацији Лепенац, где је изгорело око 6 хектара храста и букве.

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања ће наставити да прати пожарима угрожене територије и сачинити детаљан извештај о степену оштећења природних ресурса.