Inspekcija obišla šumska područja zahvaćena požarima

Inspekcija obišla šumska područja zahvaćena požarima

Inspekcija Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja obišla je područja zahvaćena požarima i od štabova za vanredne situacije, vatrogasnih službi i Šumskog gazdinstva „Srbijašuma", prikupila podatke o teritorijama zahvaćenim požarom. Prema objedinjenim podacima inspekcije, na devet lokacija zahvaćenih požarom, izgorelo je ukupno 3.582 hektara šume, žbunastog rastinja, pašnjaka i livada.

Prvi požar izbio je 21. avgusta u opštini Brus na potezu od Banovca do Budilovine, u kom je potpuno izgorelo dva hetara borove šume, a ugašen je 23. avgusta. Isti dan požar je izbio u Aleksandrovcu na lokaciji Koznički most, u kom je gorelo 75 hektara šume lišćara i četinarske šume, a požar je ugašen 26 avgusta, ova teritorija je pošumljavana pre 30 godina, kako bi se sprečila erozija zemljišta. Požari su izbili i 23. avgusta na tri lokacije. Prvi požar izbio je u opštini Brus od Velike grabovice preko grebena Suva rudina, do Krive reke gde je izgorelo 200 hektara mahom četinarske šume. Drugi požar izbio je u opštini Bajina Bašta u Predelu izuzetnih odlika „Zaovine" i „Šargan" Mokra Gora kao i u povezanim teritorijama u Bosni i Hercegovini. Gašenje požara još uvek traje i procenjuje se da je izgorelo 800 hektara četinarske šume, livade i niskog rastinja, teritorija NP Tara nije zahvaćena požarom. Istog dana, požar je izbio u opštini Čajetina na lokalitetu Smiljanski zakosi na Čigoti, na Zlatiboru. U požaru koji je ugašen 26. avgusta izgorelo je oko 1.000 hektara šume bora, hrasta i prizemnog rastinja. Dva požara su izbila 24. avgusta i to: u Zaječaru na lokaciji Vršačka čuka u kom je izgorelo oko 300 hektara listopadne šume, livade i niskog rastinja, kao i u Gornjem Milanovcu od sela Srezojevci prema ataru sela Gornja Gorevnica, u kom je izgorelo 1.000 hektara borove i lišćarske šume. Jedan požar zabeležen je 25. avgusta u Knjaževcu na lokaciji Zubetinac, u kom je izgorelo oko 200 hektara listopadne i četinarske šume. Ista površina je gorela 2008. godine, nakon čega je izvršeno pošumljanje četinarima, dok se bukova šuma obnovila prirodnim putem. Poslednji požar izbio je u opštini Brus na lokaciji Lepenac, gde je izgorelo oko 6 hektara hrasta i bukve.

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja će nastaviti da prati požarima ugrožene teritorije i sačiniti detaljan izveštaj o stepenu oštećenja prirodnih resursa.