Obaveštenje o početku izrade Strategije za zaštitu životne sredine sa Akcionim planom

Obaveštenje o početku izrade Strategije za zaštitu životne sredine sa Akcionim planom

Ministarstvo zaštite životne sredine, u skladu Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS'', broj 30/18), obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade Strategije za zaštitu životne sredine sa Akcionim planom (u daljem tekstu: Strategija).

Strategija će biti pripremljena uz podršku IPA projekta  „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB).