Правилник којим се уређују ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које престављају неприхватљув ризик по здравље људи и животну средину, као и за производе који их садрже је хармонизован са Анексом XVII REACH Уредбе. Њиме су прописана одређена ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења односно дозвољени начини коришћења и други услове за производњу, стављање у промет и коришћење супстанце, смеше и  производа у циљу заштите здравља људи и животне средине.

Увођење наведених забрана и ограничења из ЕУ, захтева анализу да ли се поједине супстанце, начини коришћења супстанце или концентрације супстанци у појединим смешама користе у нашој земљи на начин супротан од оног како је прописано у ЕУ као и да ли је оправдано одмах их уводити, или се прописују транзициони периоди за увођење таквих ограничења односно забрана.

Напомена: Ограничења и забране не примењују се на супстанце, смеше и производе ако се они користе у научно-истраживачке сврхе или као референтни стандарди у лабораторијским испитивањима.

Правилником су уређена:

1. Ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења одређених супстанци, смеша и производа

Ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења одређених супстанци, смеша и производа дате су кроз Листу ограничења и забрана. Ова ограничења и забране усклађена су са Анексом XVII REACH, (https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach)

Нека од ограничења датих у Листи ограничења и забрана

PAHs у гуми и пластици

Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) су група од неколико стотина хемијски сродних, постојаних у животној средини, од којих многа имају мутагена, токсична и/или канцерогена својства. Познати извори PAH у потрошачким производима су екстендер уља и чађ. Чађ се користи као средство које се додаје еластомерима како би се постигла потребна својства материјала (нпр. флексибилност и пригушивање у гуменим формулацијама) или као пигмент у пластичним масама, док се екстендер уља користе као пластификатори/омекшивачи. Примери производа у којима су откривени PAH су: предмети за домаћинство, алати, одећа, обућа, играчке и производи за негу деце, као и подне плочице које се користе у теретанама или на пољима са травњацима од рециклиране гуме. Изложеност потрошача, посебно деце, PAH путем оралног и дермалног контакта са овим артиклима била је предмет значајне пажње јавности током протекле деценије, што је довело до ограничавања садржаја PAH. Забраном број 50. уведена су ограничења на 0,5 mg/kg (0,00005% m/m) било ког PAH који подтпадају под ову забрану који се могу наћи у производима за децу и 1 mg/kg (0,0001% m/m) за све остале потрошачке производе.

CMR супстанце у одећи, текстилу и обући

Употреба 33 хемикалије за које се зна да у додиру са кожом или  удисањем могу изазвати малигна обољења, мењају ДНК или су штетне за људску репродукцију ограничена је у одећи, текстилу и обући. Ограничења и забране ове групе хемикалија су уведене забраном број 72, а хемикалије су дате у Табели 11. Ограничење поставља максималне граничне концентрације за ове супстанце или групе супстанци како би се заштитило здравље људи – посебно деце и трудница које могу имати више штетних ефеката по здравље.

Група производа у којима се могу наћи ове хемикалије и које су предмет ограничења могу се наћи у следећој табели:

 

 

Групе производа

Примери

Одећа и повезани додаци

 

Мајице, кошуље, доњи веш, пиџаме, чарапе, јакне, капути, одела, спортска одећа, кравате, шалови, каишеви за сатове, ранчеви, ташне итд.

Текстил (изузев одеће) који долази у контакт са људском кожом

Постељина, ћебад, пресвлаке, јастучнице, пешкири, вреће за спавање, предива и тканине намењене потрошачима итд.

Обућа

Штампа и премази нанети директно на текстилне делове који су саставни делови обуће.

 

Супстанце у смешама за тетовирање, трајно шминкање, micro-blading и микро пигментацију

Боје за тетовирање и трајну шминку су смеша хемикалија. Могу садржати опасне хемикалије које узрокују алергије на кожи и друге озбиљније ефекте на здравље као што су генетске мутације и малигне/туморозне промене. Пигменти у бојама могу мигрирати из коже у различите органе као што су лимфни чворови и јетра. Каткад се тетоваже уклањају ласером који разграђује пигменте и друге супстанце у мање честице. Ако те честице садрже опасне супстанце, оне ће се поступком уклањања ослободити и циркулисати у телу. Исто тако хемикалије које се употребљавају у бојама за тетовирање и трајној шминки могу остати у телу цео живот,а на тај начин постоји могућност и дугорочне изложености потенцијално опасним супстанцама.

Забрана број 75. прописује граничне концентрације утврђене за групе супстанци или за појединачне супстанце као што су одређене азобоје и канцерогени ароматични амини, полициклични ароматични угљоводоници (PAH), метали и метанол, као и усклађене захтеве за обележавање, како би се особама које се тетовирају и онима који наносе тетоваже, дале додатне информације, олакшала примена ограничења и учиниле сигурнијима боје које се употребљавају у тетоважама и трајној шминки.

Фталати

Фталати се могу наћи у пластичним деловима различитих производа намењених за општу употребу, али и у PVC подовима, кабловима, цревима и обложеним тканинама, фолијама за паковање хране па и на корицама књига. Налазе се готово у свему што нас окружује. Наиме, фталати се додају пластици на бази поливинил хлорида (PVC) као адитиви за омекшавање и смањивање ломљивости, али се не везују за полимер и постепено се испуштају из производа од PVC материјала, те у контакту са производима који их садрже може доћи до излагања корисника штетним дејствима ових супстанци. До изложености може доћи ако прашина и производи дођу у додир са слузницом и кожом људи, на пример гутањем хране и прашине, стављањем производа у уста, удисањем ваздуха и прашине у затвореним просторима.

Постоје многе студије које говоре о штетности фталата на људски организам. Изложеност овим материјама утиче на ендокрини систем као и на битне развојне процесе. Умањује развој дела мозга код мале деце који је задужен за производњу тестостерона код дечака, а чак до 40% младих мушкараца у неким земљама имају слабији квалитет сперме. Такође неке студије показују да изложеност фталатима има директан утицај на ћелије у дисајним органима и доводи до промене дисајних путева који је један од главних узрока хроничне астме. Постоје и докази истраживања спроведених на животињама да ембрионална изложеност фталатима доводе до промена у метаболизму холестерола, тако да је могућ развој дијабетеса типа 2 и повећање тежине код одраслих.

Забраном 51. којa је усаглашена са Уредбом (ЕУ) број 2018/2005 у погледу bis(2-етилхексил)-фталатa (DEHP), дибутил-фталата (DBP), бензил-бутил-фталата (BBP) и диизобутил-фталата (DIBP). Ова четири фталата представљају неприхватљив ризик за здравље људи када су присутни у неком пластифицираном материјалу у производима, у играчкама и производима за негу деце, у концентрацији појединачно или у некој комбинацији, једнакој или већој од 0,1% масеног удела, нарочито када се производи користе у затвореном простору. Ти материјали укључују поливинил-хлорид (PVC), поливинилиден-хлорид (PVDC), поливинил-ацетат (PVA), полиуретане, све друге полимере (укључујући, између осталог, полимерне пене и гумене материјале.

Под производом за негу деце подразумевају се сви производи намењени за олакшавање спавања, опуштања, хигијене, храњења деце или сисања од стране деце.

Шест најчешћих фталата, њихова функција и производи у којима се користе:

Фталат

Функција

Производи

DEHP

Користи се првенствено као пластификатор за PVC

Лутке, ципеле, кабанице, одећа, медицинска помагала (пластичне цеви и интравенозне врећице), намештај, пресвлаке за аутомобиле и подне плочице.

DIPN

Користи се првенствено као пластификатор за PVC

Звечке, лопте, кашике, играчке, сламчице, рукавице, гума, лепкови, боје и лакови, храна и употреба за производе за храну, одећа, ципеле, унутрашњост аутомобила и средстава јавног превоза.

DBP

Користи се као пластификатор за PVC, поливинил алкохол (PVA) и гуму. Такође се користи као растварач и фиксатор у бојама и козметици.

 

Латекс лепкови,  производи за негу аутомобила, козметика, инсектициди, материјали за умотавање хране, намештај, одећа (понекад  може бити присутан у играчкама као нечистоћа или нуспроизвод).

 

DIDP

Користи се првенствено као пластификатор за PVC

 

Електрични каблови, кожа за унутрашњост аутомобила и PVC подови.

 

DNOP

Користи се првенствено као пластификатор за PVC

Подови, цераде, за облагање базена, чепови за боце, транспортне траке и дворишна црева.

BBP

Користи се као пластификатор за PVC, полиуретан, полисулфид и полимери базирани на акрилу

Винилни подови, лепкови, производи за негу аутомобила, аутомобилске пресвлаке, транспортне траке за храну, материјал за умотавање хране, вештачка кожа (ниске концентрације су детектоване у дечијом опреми и играчкама као нуспроизвод и нечистоће, ненамерно додате овим производима).

 

Кадмијум

Кадмијумова једињења додају се пластичним материјалима најчешће као стабилизатори или пигменти. Стабилизатори пластике на бази кадмијумових једињења су се користили као фото и термостабилизатори пластичних маса, нарочито у пластичним материјалима на бази поливинил хлорида (PVC). Баријум-кадмијумски (Ba/Cd) карбоксилати као и баријум-кадмијум-цинк карбоксилати (Ba/Cd/Zn) и спадају међу најстарије PVC стабилизаторе који су се у полимерним материјалима користили више од 30 година. Ови стабилизатори су се додавали при процесима прераде пластичних материјала као што су: eкструзиjа, кaлaндрирaње, бризгaње и сл. Производи који су се добијали овим процесима су нпр. дeкoрaтивнa фoлиja зa oблaгaњe нaмeштaja, пoљoприврeднa фoлиja (каландирање), цеви, каналице (eкструзиjа), сaндaлe и ђoнoви зa ципeлe (бризгaњe).

Кадмијумова једињења као пигменти најчешће су се користили за добијање нијанси жуте, наранџасте и црвене боје у пластици. Кадмијум сулфид (CdS) се користио за жуте тонове, док су се црвени и наранџасти тонови добијали од кадмијум селенида и кадмијум сулфо-селенида. Комбинацијом кадмијум сулфида и хидратисаног хром-оксида добијала се светло зелена нијанса за бојење пластике. С обзиром да се кадмијумова једињења користе у условима повишене температуре, горе наведени пигменти се не користе често за бојење пластике, односно PVC.

Кадмијум је на основу својих својстава класификован у следеће класе опасности: Карциногено кат. 2; Мутагено кат. 3; и Токсично по репродукцију кат. 3 из чега се види да представља велики ризик по здравље људи. Када кадмијум доспе у организам, наравно у зависности од концентарције, акутни ефекти који се могу јавити су мучнина, повраћање, и болови у стомаку. Инхалациона изложеност кадмијуму може довести до едема или упале плућа. Дуготрајна изложеност доводи до хроничних ефеката тако да и ниски нивои изложености могу довести до значајног акумулирања кадмијума у организму који за последицу имају тешка оштећења бубрега. Забраном број 23. прописана је максимална  концентрација кадмијума која мора бити мања од 0,01% (m/m).

2. Ограничења и  забране производње, стављања у промет и коришћења дуготрајних органских загађујућих супстанци (РОРѕ).

Дуготрајне органске загађујуће супстанце односно представљају органска једињења која су токсична по људе и остали живи свет, биоакумулативна и перзистентна у животној средини. Ова једињења су отпорна на фотолитичку, хемијску и биолошку деградацију, што омогућава да у животној средини остану непромењена дуго времена. РОРѕ хемикалије су слабо растворне у води, а веома добро у мастима, па лако пролазе кроз фосфолипидне структуре биолошких мембрана, након чега се депонују у масном ткиву и другим ткивима са високим садржајем липида. РОРѕ хемикалије су обично делимично испарљиве, што омогућава њихов атмосферски транспорт на велике удаљености.

Све ове особине обезбеђују широку распрострањеност ових једињења у животној средини, чак и у оним регијама у којима никада нису биле коришћене. Ова својства РОРѕ хемикалија чине да оне постану једна од главних тема у области заштите животне средине за које је препозната потреба за стратешком акцијом на глобалном нивоу. Као одговор међународне заједнице за системско глобално решење проблема РОРѕ хемикалија, донета је Стокхолмска конвенција о РОРѕ хемикалијама која је ступила на снагу 2004. године. Стокхолмском конвенцијом  о дуготрајним органским загађујућим супстанацама између осталог обухваћен је интергални приступ искључивања из употребе ових супстанци. Како би се овај захтев спровео правилником су преузета ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења дуготрајних органских загађујућих супстанци (РОРѕ) из Уредбе (ЕС) 2019/1021.

3. Ограничења укупног садржаја испарљивих органских једињења (VOC) у одређеним бојама, лаковима и премазима за репарацију возила

VOC је било које испарљиво органско једињење које има почетну тачку кључања једнаку или мању од 250°С на стандардном притиску од 101,3kPa. Највећи број органских растварача који улазе у састав боја и лакова спадају у групу VOC. Ограничења укупног садржаја испарљивих органских једињења (VOC) односе се на боје и лакове, односно премазе и средства за репарацију друмских возила.Ова органска једињења могу изазвати различите штетне ефекте по здравље људи као  што су: иритација ока, носа и грла, главобоља, губитак координације, мучнина, повраћање,  умор и вртоглавица. Неки од њих могу изазвати оштећења јетре, бубрега и централног нервног система.

Поред ефеката на здравље људи, VOC у бојама, лаковима и премазима/средствима за репарацију друмских возила доводи до значајне емисије ових једињења у ваздух што доприноси локалном и прекограничном формирању фотохемијских оксиданаса у граничном слоју тропосфере и на тај начин доводи до озбиљног утицаја на животну средину.У циљу смањења наведених штетних ефеката VOC, прописани су максимално дозвољени садржаји ових супстанци у бојама и лаковима као и премазима и средствима за репарацију друмских возила.

Напомена: Етикета односно амбалажа за премазе (боје и лаковe) и средства и премазе за репарацију друмских возила, поред података утврђених прописом о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалија садржи и податке о:

- словној ознаци Листе максимално дозвољних вредности VOC ( Листа А или Листа Б);

- подкатегорији премаза (боја и лакова) који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне делове, или словној ознаци те подкатегорије написаној ћириличним или латиничним писмом по азбучном или абецедном редоследу;

- подкатегорији средстава и премаза за репарацију возила или словној ознаци те подкатегорије написаној ћириличним или латиничним писмом по азбучном или абецедном редоследу;

- максимално дозвољеним вредностима садржаја VOC датим у листама А или Б

- укупном садржају VOC у смеши припремљеној за коришћење.

Листа А фаза 1

Листа А фаза 2

Листа Б

Одређивање садржаја испарљивих органских једињења

Списак анекса са којима је усклађен правилник