Zaštita prirode

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „ZIMOVALIŠTE MALOG VRANCA”

Vranac
01.03.2022.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „DONjA MOSTONGA”

Mostonga
09.02.2022.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "FUTOŠKI PARK”

Futoski park
21.01.2022.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "KAMENIČKI PARK”

Kamenicki park
21.01.2022.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "STABLO ATLASKOG KEDRA U NOVOM SADU”

Atlasko stablo
21.01.2022.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "STABLO KOPRIVIĆA U ULICI VOJVODE BOJOVIĆA U NOVOM SADU”

Stablo
21.01.2022.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA I PROMENE VRSTE ZAŠTITE U NACIONALNOM PARKU „STARA PLANINA”

Stara planina 1
05.01.2022.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE U NACIONALNOM PARKU „KUČAJ-BELjANICA”

Kucaj Beljanica
05.01.2022.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA I PROMENE VRSTE ZAŠTITE U NACIONALNOM PARKU „STARA PLANINA”

Stara planina
04.01.2022.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE U NACIONALNOM PARKU „KUČAJ-BELjANICA”

Kucaj
04.01.2022.