Zaštita prirode

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „RADAN”

PP Radan
30.11.2023.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „GLINARA”

ZS Glinara
19.09.2023.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „FUTOŠKI PARK”

Prilog 5
05.09.2023.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „BELA REKA – RIPANj”

ZS Bela reka-Ripanj
29.08.2023.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „PLANINA RUDNIK”

PIO Planina Rudnik
29.08.2023.

Javni uvid i javna rasprava o Nacrtu uredbe o proglašenju i Studiji zaštite Parka prirode „Mojstirsko-Draške planine”

Poštovani,

Dana 16.08.2023. poziv za javnu raspravu je greškom objavljen na ovoj stranici.

16.08.2023.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „PARKOVI VRNjAČKE BANjE”

SP Parkovi Vrnjačke Banje
07.07.2023.

Odluka o dodeli podsticajnih sredstava za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog interesa u 2023. godini

Na osnovu člana 69. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 - ispravka, 14/16, 95/18 - dr.

20.03.2023.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „SLATINE SREDNjEG BANATA”

PIO Slatine srednjeg Banata
03.02.2023.

Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite Predela izuzetnih odlika „Vardenik”

PIO Vardenik
03.02.2023.