Zaštita prirode

Obaveštenje o dostavljanju na saglasnost zahteva za korišćenje hemijskih sredstava u zaštićenom području

U skladu sa članom 19. stav 3. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.

30.01.2024.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „DOLINE KOD PADINE”

SRP Doline kod Padine
30.01.2024.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA REVIZIJE ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „UVAC”

Karta za uredbu
23.01.2024.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „MALI BOSUT”

PP Mali Bosut
06.12.2023.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „RADAN”

PP Radan
30.11.2023.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „GLINARA”

ZS Glinara
19.09.2023.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „FUTOŠKI PARK”

Prilog 5
05.09.2023.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „BELA REKA – RIPANj”

ZS Bela reka-Ripanj
29.08.2023.

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „PLANINA RUDNIK”

PIO Planina Rudnik
29.08.2023.

Javni uvid i javna rasprava o Nacrtu uredbe o proglašenju i Studiji zaštite Parka prirode „Mojstirsko-Draške planine”

Poštovani,

Dana 16.08.2023. poziv za javnu raspravu je greškom objavljen na ovoj stranici.

16.08.2023.