Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс у Новом Саду, оператера НИС а.д. Нови Сад

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс у Новом Саду, оператера НИС а.д. Нови Сад

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др. закон) Министарство заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс у Новом Саду, оператера НИС а.д. Нови Сад.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110a, Нови Сад, Сала за састанке (у приземљу), сваког радног дана, од 11-13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Мишљење и примедбе на разматрани ажурирани Извештај о безбедности могу се доставити Министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Дана 08.12.2021. године, у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање епидемије коронавируса, биће одржана презентација и јавна расправа у  просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110a, у Сали за састанке (у приземљу),  са почетком у 12 часова.