Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Терминал Нови Сад, у Новом Саду, оператера Транснафта а.д. Панчево

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Терминал Нови Сад, у Новом Саду, оператера Транснафта а.д. Панчево

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Терминал Нови Сад, у Новом Саду, оператера Транснафта а.д. Панчево.
Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110a, Нови Сад, Сала за састанке (у приземљу), сваког радног дана, од 11-13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Мишљење и примедбе на разматрани ажурирани Извештај о безбедности могу се доставити Министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Дана 04.11.2021. године, у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање епидемије коронавируса, биће одржана презентација и јавна расправа у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110a, у Сали за састанке (у приземљу),  са почетком у 12 часова.