Обавештење о јавном увиду у документ Извештај о безбедности за комплекс МСК а.д. Кикинда

Обавештење о јавном увиду у документ Извештај о безбедности за комплекс МСК а.д. Кикинда

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Метанолско-сирћетни комплекс, у Кикинди, оператера МСК а.д. Кикинда.


Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе Града Кикинде, ул. Трг српских добровољаца бр.12, Кикинда, канцеларија бр. 87, сваког радног дана од 11-13 часова у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.


Мишљење и примедбе на разматрани ажурирани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.


Дана 11.02.2021. године, у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање епидемије коронавируса, биће одржана презентација и јавна расправа у просторијама Градске управе Града Кикинде, у сали бр. 51, са почетком у 12 часова.