„HBIS Group Serbia Iron & Steel“ - Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Огранак Смедерево (железара) у Смедереву

„HBIS Group Serbia Iron & Steel“ - Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Огранак Смедерево (железара) у Смедереву

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-др.закон и 95/18-др.закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Огранак Смедерево (железара) у Смедереву, оператера „HBIS Group Serbia Iron & Steel“ д.о.о. Београд. 

Увид у достављени ажурирани Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе Града Смедерева, ул. Омладинска 1, Смедерево, канцеларија број 35, II спрат сваког радног дана од 11 до 13 часова у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани ажурирани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Дана 20. априла 2022. године са почетком у 11 часова, у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање епидемије коронавируса, биће одржана презентација и јавна расправа у Скупштинској сали Градске управе Града Смедерева.