„Ovčar-Kablar Tekovine“ д.о.о. Београд - Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада

„Ovčar-Kablar Tekovine“ д.о.о. Београд - Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада, на локацији  оператера, поднет од привредног друштва „Ovčar-Kablar Tekovine“ д.о.о. Београд.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.закон) објављује

 

О Б А В Е ШТ Е Њ Е

 

о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада, на локацији  оператера у Смедеревској Паланци, на к.п. бр. 5947/12 КО Смедеревска Паланка I.

Активности које привредно друштво „Ovčar-Kablar Tekovine“ д.о.о. Београд намерава да предузима су складиштење неопасног и опасног отпада, као и механички и физички третман неопасног отпада, на локацији у Смедеревској Паланци.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу mirjana.todorovic@ekologija.gov.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 544 од 09h -11h