Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији на к.п. бр. 5650 КО Севојно, поднетог од привредног друштва „Nebos“ д.о.о. Севојно

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији на к.п. бр. 5650 КО Севојно, поднетог од привредног друштва „Nebos“ д.о.о. Севојно

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији на к.п. бр. 5650 КО Севојно, предмет број 19-00-00520/2023-06, поднет од привредног друштва „Nebos“ д.о.о. Севојно.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.закон) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији на к.п. бр. 5650 КО Севојно, поднетог од привредног друштва „Nebos“ д.о.о. Севојно.

Активности које привредно друштво „Nebos“ д.о.о. Севојно намерава да предузима је складиштење опасног отпада, операцијама прописаним Законом о управљању отпадом и подзаконским актима.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу otpad@eko.gov.rs

Увид у поднети Захтев уз претходну најаву може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, у улици Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 544 од 09h -11h