Обавештење о подношењу Захтева за издавање измене дозволе за складиштење опасног отпада отпада, на локацији оператера, поднет од привредног друштва „Nedeljković“ д.о.о. Прово

Обавештење о подношењу Захтева за издавање измене дозволе за складиштење опасног отпада отпада, на локацији оператера, поднет од привредног друштва „Nedeljković“ д.о.о. Прово

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др.закон и 35/23) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о пријему захтева за издавање  измене дозволе за складиштење опасног отпада на локацији  оператера на к.п. бр. 411/1 КО Владимирци.

Привредно друштво „Nedeljković“ д.о.о. Прово намерава да замени врсту отпада чије складиштење врши на локацији у Владимирцима.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу otpad@eko.gov.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 544 од 09h -11h уз претходну најаву