Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији оператера, поднет од КБЦ Звездара.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији оператера, поднет од КБЦ Звездара.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман oпасног отпада, на локацији  оператера у улици Димитрија Туцовића број 161 и на локацији у улици Прешевска број 33.

Активности које КБЦ Звездара намерава да предузима су складиштење и третман опасног отпада, на локацији у Београду.

 Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу mirjana.todorovic@ekologija.gov.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 544 од 09h -11h