Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање отпадом „Винча“, поднет од привредног друштва „Beo Čista Energija“ д.о.о. Београд

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање отпадом „Винча“, поднет од привредног друштва „Beo Čista Energija“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон и 35/23) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о пријему Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање отпадом „Винча“.

Активности које привредно друштво „Beo Čista Energija“ д.о.о. Београд намерава да предузима је складиштење и третман грађевинског отпада и отпада од рушења и одлагање отпада на депонију инертног отпада, на локацији комплекса за управљање отпадом „Винча“.

Рок за достављање мишљења о поднетом захтеву је 30 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу otpad@eko.gov.rs

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 544 од 09h -11h, уз претходну најаву на адресу otpad@eko.gov.rs