Обавештење о подношењу Захтева за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији на к.п. бр. 1388/3 КО Црвени Крст у Нишу, предмет број 19-00-00521/2021-06, поднет од привредног друштва „Jugo-Impex“ д.о.о. Ниш

Обавештење о подношењу Захтева за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији на к.п. бр. 1388/3 КО Црвени Крст у Нишу, предмет број 19-00-00521/2021-06, поднет од привредног друштва „Jugo-Impex“ д.о.о. Ниш

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др.закон и 35/23) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о пријему захтева за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији на к.п. бр. 1388/3 КО Црвени Крст у Нишу, поднетог од привредног друштва „Jugo-Impex“ д.о.о. Ниш.

Активности које привредно друштво „Jugo-Impex“ д.о.о. Ниш намерава да предузима је складиштење неопасног и опасног отпада, операцијама прописаним Законом о управљању отпадом и подзаконским актима.

Рок за достављање мишљења и предлога је 20 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу otpad@eko.gov.rs

Увид у поднети Захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 544 од 09h -11h уз претходну најаву на адресу otpad@eko.gov.rs