Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман сопственог неопасног и опасног отпада на локацији у Београду Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман сопственог неопасног и опасног отпада на локацији у Београду Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон и 35/23) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман сопственог неопасног и опасног отпада на локацији у Београду, поднетог од Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, улица Др Суботића бр 5.

Надлежни орган обавештава јавност да је Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ поднео захтев за издавање дозволе за складиштење и третман сопственог неопасног и опасног отпада, операцијама  физичко - хемијског третмана медицинског отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: otpad@eko.gov.rs

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 544, од 10 – 12 часова, уз претходну најаву на e-mail: otpad@eko.gov.rs.